Medlem

Alla är välkomna att vara medlem i föreningen. Årsavgift är 250:- .Konstutlottning sker i december.För att delta ,ska medlemsavgiften vara betald senast 20 oktober.
PG 29 78 52-6.
En extra utlottning görs bland årets nya medlemmar!

Kontakt för medlemskap
annchristin.lundh@gmail.com