Om

Södertälje Konstförening är en ideell förening med syfte att väcka, underhålla och sprida intresse för konst.
Vi anordnar utställningar, föredrag, studiebesök och kulturella utflykter.
Årligen utlottas konstföremål till medlemmar.